20 Oktober 2019

Jenga

Logo

Osteoporose is een sluipende chronische ziekte die vaak geen symptomen veroorzaakt tot er pijnlijke breuken optreden. Weinig mensen kunnen zich hier iets bij voorstellen.

Ter gelegenheid van Wereld Osteoporose Dag getuigen twee Belgische patiënten over wat het betekent om te leven met osteoporose (zie volgende bladzijden). Hun verhaal en dat van andere patiënten van over de hele wereld zijn terug te vinden op www.worldosteoporosisday.org.

Jenga
Jenga
Jenga

Enkele cijfers

In België lopen jaarlijks meer dan 90’000 mensen (meestal ouder dan 50 jaar) een breuk op door osteoporose. Dit komt neer op zo’n 250 gebroken botten per dag of één breuk om de 6 minuten.

Bijna de helft van de vrouwen in België zal na de menopauze ooit een breuk oplopen ten gevolge van osteoporose. Toch worden mannen ook meer getroffen dan vaak wordt gedacht: één op de vijf mannen ouder dan 50 jaar breekt door osteoporose.

Nochtans worden de meeste patiënten na een breuk nog veel te weinig onderzocht en behandeld voor osteoporose. Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat bij slechts 15-20% van de patiënten na een breuk door osteoporose een behandeling wordt opgestart.

De directe kostprijs van osteoporose in België wordt geschat op meer dan 600 miljoen euro. Eén op de vijf ouderen ziet zich na een gebroken breuk gedwongen om naar een rusthuis te gaan, en die indirecte kosten lopen voor de maatschappij zelfs nog veel hoger op. Er zijn meer ziekenhuisopnames door osteoporose dan door hartaanvallen, beroertes en borstkanker samen.

Over Wereld Osteoporose Dag

Wereld Osteoporose Dag is een initiatief van de International Osteoporosis Foundation (IOF), een NGO die opkomt voor de preventie, diagnose en behandeling van osteoporose en aanverwante aandoeningen.

De Belgian Bone Club (BBC) is een non-profit, multidisciplinaire, wetenschappelijke vereniging toegewijd aan het verspreiden van kennis over osteoporose en aanverwante botziekten. Ze vertegenwoordigt België internationaal in het IOF.