Versla de breuk!

Dit rapport beschrijft de gebruikelijke risicofactoren, veranderlijke & onveranderlijke, die een persoon blootstellen aan een hoger risico op osteoporose. Eén van de belangrijkste boodschappen van dit rapport is dat personen iets kunnen ondernemen om hun negatieve leefstijl, zoals roken, overmatig drankgebruik, slechte eetgewoontes en te weinig lichaamsbeweging, enz. kunnen bijstellen; dit terwijl aan leeftijd, familiale geschiedenis, enz niets te veranderen valt.

De auteur Professor Cyrus Cooper, een toonaangevend expert verklaart, "We weten dat wereldwijd één vrouw op drie en één man op vijf met een leeftijd van 50 jaar en hoger ooit een osteoporotische breuk zullen meemaken. Maar het vroegtijdig ontdekken van de osteoporose en daarnaar te handelen kan een enorme positieve impact hebben op de gezondheid van het bot op latere leeftijd".

 WODjump WODback

Download de pdf: Stop de Breuk IOF

Download Stop de Breuk: persmap 2007