Osteoporose op de werkvloer

Osteoporose op de werkvloer

Samengesteld door de World Health Organisation Collaborating Center, Luik, België voor de commissie
wetenschappelijke adviseurs van de International Osteoporosis Foundation (IOF). Aangepast aan de
Nederlandse omstandigheden door de Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose Stichting.
De sociale, economische en menselijke kosten van osteoporose voor werknemers, werkgevers en overheid.

Workplace OP op de werkvloer, download de pdf